Dr. Hannes Amberger

Alumni

E-Mail:
hannes.amberger@wwu.de
Fachrichtung:
Geschichte

→ Zum Profil

Dr. Jessika Ammer

Alumni

E-Mail:
ammer@uni-trier.de
Fachrichtung:
Germanistik

→ Zum Profil

Dr. Liliya Berezhnaya

Alumni

E-Mail:
l.a.berezhnaya@uva.nl
Fachrichtung:
Geschichtswissenschaft

→ Zum Profil

Dr. Simon Dagenais

Alumni

Fachrichtung:
Geschichtswissenschaft

→ Zum Profil

PD Dr. Tobias Daniels

Alumni

E-Mail:
Tobias.Daniels@mg.fak09.uni-muenchen.de
Fachrichtung:
Mittelalterliche Geschichte

→ Zum Profil

Dr. Mateusz Fafinski

Alumni

Fachrichtung:
Digital Humanities

→ Zum Profil

Dr. Franklin Jacoby

External Fellow

E-Mail:
frjacoby@fastmail.com
Fachrichtung:
Philosophie

→ Zum Profil

Ingo Keuser

Alumni

E-Mail:
ingokeuser@icloud.com
Fachrichtung:
Mittelalterliche Geschichte

→ Zum Profil

Dr. Vanina Kopp

Alumni

E-Mail:
vanina.kopp@gmail.com
Fachrichtung:
Mittelalterliche Geschichte

→ Zum Profil

Dr. Simon Kroll

Alumni

Fachrichtung:
Romanistik

→ Zum Profil

Dr. Victor Lillo Castañ

Alumni

E-Mail:
lillovictor@hotmail.com
Fachrichtung:
Romanistik

→ Zum Profil

Dr. Justus Nipperdey

Alumni

E-Mail:
j.nipperdey@.uni-saarland.de
Fachrichtung:
Geschichte der Frühe Neuzeit

→ Zum Profil

Dr. Gabriele Passabi

Alumni

E-Mail:
passabig@gmail.com
Fachrichtung:
Geschichte

→ Zum Profil

Felix Schaefer

Alumni

E-Mail:
FelixSchae@outlook.de
Fachrichtung:
Mittelalterliche Geschichte

→ Zum Profil

Tim Seeger

Alumni

E-Mail:
s2tiseeg@uni-trier.de
Fachrichtung:
Mittelalterliche Geschichte

→ Zum Profil

Mehdy Shaddel

Alumni

E-Mail:
mehdyshaddel@gmail.com

→ Zum Profil

Mathias Sonnleithner

Alumni

E-Mail:
sonnleithner@uni-trier.de
Fachrichtung:
Geschichte

→ Zum Profil

Dr. Fidel J. Tavárez

Alumni

E-Mail:
fidel.tavarez@gmail.com
Fachrichtung:
Geschichtswissenschaft

→ Zum Profil

Noah Weissmüller

Alumni

E-Mail:
weissmueller@uni-trier.de
Fachrichtung:
Mittelalterliche Geschichte

→ Zum Profil

Dr. James Wilson

Alumni

E-Mail:
jamesdavidwilson1990@gmail.com
Fachrichtung:
Geschichte

→ Zum Profil